1. Inleidende opmerkingen

1.1 Totstandkoming

  • In het kader van het door Febelfin opgerichte dialoogplatform rond maatschappelijk verantwoord bankieren en investeren, werden 2 externe adviezen opgemaakt betreffende minimumcriteria voor duurzame producten.
  • Deze externe adviezen kwamen tot stand na intensieve consultatie met alle relevante stakeholders waaronder ngo’s, financiële instellingen, revisoren, academici en onderzoeksinstellingen. De adviezen werden gepubliceerd op de Febelfin-website.
  • Voor de duurzame ICB’s bestaat er sinds 2001 de BEAMA-methodologie, die door de sector wordt nageleefd en die een belangrijke bijdrage vormde tot het stimuleren van duurzame ICB’s en tot de leiderschapspositie van België op dat gebied binnen Europa.
  • De hierna gepresenteerde aanbeveling vertrekt vanuit de BEAMA-methodologie, verruimt deze en houdt in zeer grote mate rekening met de geformuleerde adviezen, maar heeft tevens bijzondere aandacht voor de operationele en technische haalbaarheid.
  • De aanbeveling is geen eindpunt. Ten gevolge van de evolutie van de maatschappelijke invulling van duurzaamheid, nieuwe vormen van duurzame financiële producten en andere ontwikkelingen, zal de aanbeveling regelmatig geactualiseerd moeten worden.

1.2 Scope

  • De aanbeveling heeft betrekking op financiële producten die gecommercialiseerd worden als ‘duurzaam’, ‘maatschappelijk verantwoord’, ‘ethisch’, ‘SRI’, ‘groen’ en vergelijkbaar.
  • Onder ‘financiële producten’ wordt verstaan: beleggingsproducten (bv. ICB’s), spaarproducten en kredieten. Deze lijst kan in de toekomst nog worden uitgebreid.
  • Afhankelijk van het type product zijn er aangepaste bepalingen opgesteld.
  • Febelfin beveelt haar leden sterk aan om geen producten onder de noemer ‘duurzaam’, ‘maatschappelijk verantwoord’ of ‘ethisch’, … te commercialiseren, indien ze niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze aanbeveling.