4. Samenstelling van een duurzaam financieel product

Een duurzaam product beantwoordt aan een aantal minimumcriteria. Bovenop deze minimumnormen is er een bijkomende invulling van duurzaamheid vereist op basis van minstens één van de volgende strategieën.

  • Normatieve screening
  • Best-in-class methode
  • Thematische invalshoek
  • Engagement als aandeelhouder