4.1 Minimumcriteria

4.1.1 Wapens

  • Duurzame producten mogen niet worden gebruikt voor de financiering van bedrijven die zelf, of via entiteiten die ze controleren (voor meer dan 50% eigenaar):
    • betrokken zijn bij anti-persoonsmijnen, clustermunitie en wapens op basis van verarmd uranium1 (zonder drempel).
    • rechtstreeks betrokken zijn bij de productie van wapens of essentiële onderdelen van wapens (meer dan 5% van het zakencijfer).
    • kernwapens of essentiële onderdelen van kernwapens verkopen aan landen die het non-proliferatieverdrag niet hebben ondertekend (zonder drempel).

4.1.2 UN Global Compact

  • De gefinancierde bedrijven en landen dienen gescreend te zijn op de inachtneming van de principes van het UN Global Compact.

Bovenop de minimumnormen is er een bijkomende invulling van duurzaamheid vereist op basis van minstens één duurzaamheidsstrategie.