4.2.1 Normatieve screening

Definitie

Selectie van bedrijven en landen al naargelang ze internationale normen of verdragen (bovenop het verplichte UN Global Compact) naleven vanuit het oogpunt van milieuzorg, maatschappelijk bewustzijn en deugdelijke bestuur.

Uitwerking

 • Er kan gebruik worden gemaakt van verscheidene standaarden of normen voor de normatieve screening: internationale verdragen, gedragscodes (op sectorniveau), regelgeving, richtlijnen, ...Het komt erop aan ervoor te zorgen dat de diverse duurzaamheidsaspecten (milieuzorg, maatschappelijk bewustzijn, governance, ethiek) worden bestreken door ze om te zetten in universeel toepasbare CSR-principes. Probeer de standaarden en normen die worden gehanteerd, aan te passen aan de markten waarop wordt belegd.
 • Factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of een onderneming moet worden uitgesloten wegens niet-naleving van een norm of standaard:
  • Het bewijs van de overtreding moet overtuigend (omvang en concrete weerslag) en geloofwaardig zijn (informatie vanuit diverse betrouwbare bronnen).
  • Overtreding met repetitief karakter.
  • De reactie van de onderneming op de aantijging.
  • Bestaande structuren, beleidsmaatregelen en programma’s
 • Normatieve screening moet worden toegepast niet alleen op ondernemingen, maar ook op landen (overheidsemittenten van obligaties) en gebeuren aan de hand van een verificatie van de ondertekening en naleving van internationale verdragen, het gebruik van indicatoren zoals de burgerrechtenindicator of de indicator voor fysieke integriteit.
 • Als er twijfels bestaan over een onderneming/land (weinig of geen bewijs van overtredingen, niet herhaaldelijk, ...), dan moet die onderneming/dat land op een speciale lijst worden geplaatst en nauwkeurig in de gaten worden gehouden.
 • Maak gebruik van een alarmsysteem: gaat er een knipperlicht branden, dan moet worden nagegaan hoe de overtreding evolueert en eventueel moet de notering worden aangepast.