4.2.2 Best-in-class methode

Definitie

Selectie van de best presterende bedrijven/landen in een sector, vanuit het oogpunt van milieuzorg, maatschappelijk bewustzijn en deugdelijke bestuur.

Uitwerking

  • Hanteer de strengst mogelijke limiet voor het selecteren van de ondernemingen bovenaan op de lijst. De drempel moet duidelijk in de beschrijving van het product worden vermeld.
  • ESG-criteria moeten worden aangepast per sector/regio/omvang en toegelicht, aangezien de uitdagingen voor elke sector anders liggen. Milieuzorg bijvoorbeeld speelt een grotere rol voor ontginningsbedrijven dan voor banken.
  • Het doel van de ‘best in class’-benadering is een inschatting van het vermogen van de onderneming om sectorspecifieke uitdagingen qua duurzaamheid aan te pakken op lange termijn, en dus is het nuttig dat een analyse wordt gemaakt van de mate waarin de onderneming wordt geconfronteerd met grote uitdagingen qua duurzaamheid op macroniveau (bijv. de klimaatverandering) alsook van de materiële risico’s en kansen die voortvloeien uit de wisselwerking met stakeholders op het gebied van specifieke onderwerpen betreffende duurzaamheid op microniveau (bijv. vergoedingen voor directieleden).
  • Er moet rekening worden gehouden met de strategie van de onderneming en met haar resultaten in het omgaan met aangelegenheden op het stuk van duurzaamheid.
  • De ‘best in class’-methode kan ook worden gebruikt om landen te beoordelen. Het is de bedoeling een lijst op te stellen van de landen die zich duurzaam zullen ontwikkelen met als eindresultaat een sterkere en meer evenwichtige economische groei op lange termijn. Ook hier moeten criteria worden aangepast en dient daarbij rekening te worden gehouden met de economische, ecologische en sociale dimensies.