5. Accountability

  • Het duurzaam karakter van het product komt duidelijk en expliciet naar voren in het prospectus of in de ‘officiële’ productbeschrijving.
  • De verantwoordelijkheid voor de duurzaamheid van een specifiek product, in de zin van deze aanbeveling, ligt bij de aanbieder.
  • Professionelen kunnen zich verdedigen tegen aantijgingen van enigerlei misbruik door aan te tonen dat ze ethisch verantwoord hebben gehandeld in overeenstemming met beroepsnormen. Transparantie, openheid en rapportering dragen bij tot de verantwoording van de werkzaamheden en maken ze toegankelijk.
  • Bij eventuele vragen of opmerkingen over het duurzaamheidsbeleid van een financiële instelling en de overeenstemming ervan met deze aanbeveling, kan contact worden genomen met de betrokken instelling. In tweede orde kan ook Febelfin worden aangesproken.
  • Bij eventuele klachten van particulieren over specifieke duurzame producten die ze hebben aangekocht, dient in de eerste plaats contact te worden genomen met de aanbieder. In een tweede fase kan zo nodig contact worden genomen met OMBUDSFIN, de Ombudsman in financiële geschillen.
  • Alle publicaties betreffende duurzame producten (transparantie en rapportering, zie 5.1) moeten, bij voorkeur op een specifieke plaats, op de website van de aanbieder terug te vinden zijn.