6. Lijst van duurzame producten

 • De aanbieder rapporteert halfjaarlijks aan Febelfin of aan de betrokken deelvereniging, welke door hem gecommercialiseerde producten beantwoorden aan de bepalingen in deze aanbeveling.
 • Febelfin en haar deelverenigingen behouden zich het recht voor om de naleving van deze aanbeveling te verifiëren/controleren. Producten die niet langer aan de aanbeveling beantwoorden zullen uit de hierna vermelde lijst worden geschrapt, en zullen niet meer worden opgenomen in de statistieken.
 • Febelfin publiceert op haar website een lijst van die duurzame producten. De lijst bevat onder meer:
  • de naam van product
  • het type van product (belegging, spaar, krediet)
  • de naam van de aanbieder
  • een link naar een webpagina waar informatie over het product te vinden is.