Aanbeveling inzake duurzame financiële producten

Situering en doelstellingen van de aanbeveling omtrent duurzame financiële producten

Duurzame financiële producten kunnen verschillende vormen aannemen. De meest gekende zijn de ethische of duurzame beleggingsfondsen (DMVI ICB’s). Daarnaast zijn er ook in mindere mate duurzame verzekeringsproducten, duurzame spaarproducten en duurzame kredieten (‘groene kredieten’).

De concrete invulling van de ‘duurzaamheid’ van een bepaald product wordt in grote mate bepaald door de verdeler of de promotor van het product. Dit heeft als gevolg dat het voor de consument niet steeds duidelijk is welke producten ‘echt’ duurzaam zijn. Te meer omdat de invulling van duurzaam of ‘ethisch’ niet voor iedereen hetzelfde is. Kernenergie, tabak of genetisch gemodificeerde organismen zijn voorbeelden van zogenaamde controversiële activiteiten waarvan de financiering via een duurzaam product ter discussie staat.

Enkele minimumnormen moeten worden gerespecteerd. Omvangrijke financiering van de wapenindustrie of van bedrijven die op flagrante wijze de mensenrechten schenden, zijn moeilijk te verantwoorden.

Het is voor de consument van groot belang om op een gemakkelijke en duidelijke manier te kunnen achterhalen of de invulling van duurzaamheid van een product aansluit bij zijn persoonlijke visie hierover.

Daarnaast moet hij er op kunnen rekenen dat het product dat hij heeft aangekocht ook effectief, rechtstreeks of onrechtstreeks, duurzame doeleinden ondersteunt.