Doet de sector aan maatschappelijk verantwoord ondernemen?

De financiële sector stemt zijn beleid af op zowel economische, sociale, ethische en ecologische factoren. Hoe die strategie er juist uitziet, is echter voor elke financiële instelling anders. Wat wel gelijk loopt voor elke instelling, is dat de volledige organisatie achter de strategie moet staan en bij elke beslissing ethiek en integriteit voorop stelt.
Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), beter bekend als corporate social responsibility (CSR), hoog in het vaandel dragen, richten zich niet alleen op economische prestaties maar werken met respect voor sociale, ethische en ecologische factoren. Maatschappelijke verantwoordelijkheid staat centraal.

Onder impuls van de regelgeving rond deugdelijk bestuur hebben verschillende financiële instellingen hun eigen strategie ontwikkeld om CSR in hun beleid te integreren. Voor elke instelling is die verschillend met eigen accenten en een mix van uiteenlopende CSR-elementen. Een constante voor elke instelling is dat de uitgestippelde strategie moet gedragen worden door de hele organisatie en dat bij elke beslissing ethisch en integer handelen voorop staat.

71% van de sector (11 van de 19 bevraagde instellingen) hanteert specifieke procedures om de maatschappelijke en ecologische risico’s van de beslissingen te evalueren. Die procedures komen tot stand in overleg met het topmanagement, de werknemers en hun vakbonden, klanten, commerciële partners, investeerders en niet-gouvernementele organisaties (ngo). Op die manier worden de risico’s van bepaalde beslissingen snel duidelijk.

Om te slagen moet de CSR strategie doordringen in alle geledingen van het bedrijf en moet iedereen ethisch en integer handelen. Iedereen hiervoor sensibiliseren en stimuleren is de opdracht van de CSR-manager.

Bij 90% van de sector (9 van de 19 bevraagde instellingen) is er zo’n specifieke manager aangesteld. In 1,4% van de sector (4 van de 19 bevraagde instellingen) rapporteert de CSR-verantwoordelijke rechtstreeks aan de CEO. Hierdoor kan hij zijn invloed laten gelden tot op het hoogste niveau. Deze rechtstreekse rapportering aan de CEO zal in 2013 in een groter aantal banken worden ingevoerd. Bij 1 instelling rapporteert hij aan een lid van het uitvoerend bestuur en bij 60% (4 van de 19 bevraagde instellingen) aan het hoofd van een departement.