Hoe draagt de financiële sector bij aan maatschappelijke projecten?

De financiële sector ondersteunt heel wat maatschappelijke projecten op verschillende niveaus: sport, cultuur, educatie, ondersteuning van kansarme groepen, enz. Omdat betrokkenheid van hun medewerkers belangrijk is, promoten veel financiële instellingen ook dat iedereen op de werkvloer zich vrijwillig inzet voor een maatschappelijk project.

Een deel van wat nu Corporate Social Responsibility heet, zat vroeger verspreid onder de mecenaten (sponsors die financieel steunen zonder er zelf enig voordeel uit te halen), de stichtingen en het liefdadigheidswerk van de financiële instellingen. Globale cijfers over hoe belangrijk die waren voor de samenleving zijn er niet.

Recent zijn de mecenaten, de stichtingen en het liefdadigheidswerk van de financiële instellingen gecentraliseerd binnen een professioneler CSR-beleid zoals we dat vandaag kennen. Dat overkoepelt alle financiële steun en giften in natura, maar ook het vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk

97% van de sector (14 van de 19 bevraagde instellingen) staan hun werknemers toe vrijwilligerswerk uit te oefenen tijdens de werkuren. Dat cijfer ligt een stuk hoger dan het gemiddelde van alle bedrijven in België (55%).[1]

Daarnaast promoten sommige instellingen ook zelf actief bepaald vrijwilligerswerk. Zo worden bijvoorbeeld werknemers aangemoedigd om fondsenwervingsacties op te zetten, verdubbelen de instellingen het bedrag dat hun medewerkers gedoneerd hebben aan een goed doel, of wordt er een solidariteitsprijs in het leven geroepen om de favoriete goede doelen van de medewerkers te steunen.

Een van de Febelfin leden heeft ook een coachingplan op poten gezet waarbij de eigen werknemers vrijwillig optreden als coach voor vrouwelijke ondernemers uit Afrika, Azië, Latijns Amerika en het Midden-Oosten. Bedoeling is dat zij deze vrouwen met goede raad kunnen bijstaan bij het opstellen van hun ondernemingsplan.

Kunst en sport

Van alle maatschappelijke projecten worden kunstprojecten het vaakst door financiële instellingen gesteund. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het steunen of faciliteren van een tentoonstelling. Daarnaast doen veel financiële instellingen ook aan sponsoring (bijvoorbeeld van sportwedstrijden of cultuurprojecten). 

Financiële geletterdheid

Financiële instellingen die financiële geletterdheid willen ondersteunen, doen dat via verschillende wegen: een overzichtelijke website met informatie die op een bevattelijke wijze wordt uitgelegd, lespakketen voor kinderen, financiële workshops voor ouderen en jongeren, informatiesessies, enz.

De FSMA is wettelijk bevoegd voor finan­ciële geletterdheid. Febelfin onderhoudt nauwe contacten met de financiële waakhond bij het ontwikkelen van een portaalsite waar de consument terecht kan voor alle mogelijke financiële informatie. De Federatie werkt ondertussen ook haar eigen consumentgerichte financiële pagina’s ‘Mijn geld en ik’ verder uit. Consumenten zullen daar uitleg op mensenmaat krijgen over betalen, lenen, beleggen en sparen.

Alle bevraagde instellingen werken ook aan een betere toegankelijkheid van hun producten en diensten voor een kwetsbaar publiek. Daarbij wordt vooral gekeken naar oudere personen, personen met een handicap of personen die problemen ondervinden met hun zicht. De grote instellingen leveren op dit vlak de meeste inspanningen. Een paar voorbeelden:

  • het installeren van bredere deuringangen voor rolstoelgebruikers
  • het afdrukken van rekeninguittreksels in brailleschrift
  • het installeren van automaten in self banks waar de tekst op de schermen veel groter kan worden getoond
  • enz.

Verschillende financiële instellingen richten zich ook naar een kwetsbaar publiek (zieke personen, personen met een handicap, kinderen, enz.) binnen een ruim maatschappelijk kader. Een paar voorbeelden:

  • het voorzien van een tijdelijk call center bemand door de eigen werknemers die de donaties voor Kom op Tegen Kanker in goede banen leiden
  • het opzetten van spaarcampagnes waarbij geld gedoneerd wordt aan projecten rond pleegzorg, mantelzorg en zorgnetwerken
  • het sponsoren van een restaurant waar langdurig werklozen aan het werk kunnen
  • het oprichten van een noodhulpfonds dat financiële steun biedt wanneer zich een ramp voordoet
  • het organiseren van een kerstdonatiecampagne ten voordele van UNICEF
  • enz.

Naar de toekomst toe wil de financiële sector een blijvende ondersteuning bieden voor onderwijs, innovatieve projecten en sociale economie. Dit kan alleen verwezenlijkt worden als er ook ruimte is om projecten te financieren waarvan de slaagkansen onzeker zijn.
[1] Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, Business & Society Belgium.