Hoe identificeren en communiceren de banken hun risico’s?

Elke financiële instelling is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop ze haar risico’s identificeert en erover communiceert.
Alle instellingen hebben een open structuur en duidelijke processen om risico’s te identificeren. Dit gebeurt steeds in dialoog met het topmanagement.

Identificatie

Bijna elke financiële instelling heeft een uitgeschreven risk charter waarin de houding van de instelling tegenover het nemen van risico’s beschreven staat. 75% van de sector (14 van de 19 bevraagde instellingen) publiceert dit charter systematisch op intranet en verstuurt het vaak via e-mail. Enkele instellingen gaan nog een stap verder en bieden vormingen (72% van de sector of 10 van de 19 bevraagde instellingen) en/of e-learnings (61% van de sector of 8 van de 19 bevraagde instellingen) aan over hun risk charter. Vaak zijn zulke vormingen of e-learnings verplicht voor de personeelsleden.

Ook Febelfin Academy, het opleidingsinstituut van de financiële sector, biedt verschillende cursussen aan rond risicobeheer. Een paar voorbeelden: Basel II en de overgang naar Basel III, Enterprise Risk Management, Financial Risk Management of Professional Certificate in Risk Management.

Binnen de financiële instellingen worden risico’s voortdurend gemonitord en geïdentificeerd. Alle bevraagde instellingen hebben een open structuur en duidelijke processen om risico’s te identificeren – in dialoog met het topmanagement. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van kwantitatieve analyses van informatie gebaseerd op wiskundige risicomodellen. In 51% van de sector (8 van de 19 bevraagde instellingen) worden ook externe experts geconsulteerd om risico’s te kunnen identificeren.

Communicatie

Bij alle bevraagde instellingen communiceren het topmanagement, de business lines en de risk managers met elkaar op een doorzichtige manier over de identificatie en de opvolging van risico’s. Bijna alle bevraagde instellingen hebben het ook over risicometingen. 13 van de 19 bevraagde instellingen (96% van de sector) hebben een risicocomité dat opereert op het niveau van de Belgische raad van bestuur. In drie vierden van die risicocomités zitten externe, onafhankelijke leden en in sommige gevallen is dit zelfs een meerderheid.

78% van de banksector (8 van de 19 bevraagde financiële instellingen) neemt in zijn raden van bestuur (en/of comité’s) méér onafhankelijke, externe bestuurders op dan wettelijk vereist. Belangenconflicten en machtsmisbruik worden op die manier tegengegaan. Het is belangrijk dat deze onafhankelijken ook over alle relevante informatie beschikken om hun job naar behoren te kunnen uitvoeren.