Hoe werkt een bank?

Hoe verdient een bank haar geld?

In wezen neemt een bank deposito’s aan voor de korte termijn, en zet ze die uit in kredieten voor de lange termijn. Banken betalen rente aan de spaarders en ontvangen rente op de kredieten van ontleners. Het verschil, na aftrek van bijvoorbeeld de personeelskosten, tussen de betaalde en de ontvangen rente, bepaalt of een bank verlies of winst maakt.