Wat doen banken in de strijd tegen fraude?

De financiële instellingen in België hebben een belangrijke signaalfunctie in de strijd tegen verdachte transacties, belastingontwijking en witwaspraktijken. In onze buurlanden vervullen de financiële instellingen deze functie niet. De sector benadrukt echter het verschil tussen financiële fraude, per definitie onwettelijk, en fiscale optimalisatie, een dienstverlening die wel legaal is.
Om internetfraude tegen te gaan, spoort de financiële sector consumenten aan tot waakzaamheid bij het verspreiden van persoonlijke en financiële gegevens.

Melding van verdachte transacties

De financiële instellingen hebben een belangrijke signaalfunctie in de strijd tegen fraude en witwaspraktijken. Ze zijn verplicht om verdachte transacties en personen te melden bij de Cel voor (CFI). CFI is een onafhankelijke administratieve overheid met gerechtelijke en financiële deskundigen en een hoger officier van de federale politie die het witwassen moet voorkomen en bestrijden.

In 2011 stonden de financiële instellingen in voor 3.831 meldingen, goed voor 19,2% van het totale aantal binnengelopen meldingen. De wisselkantoren melden het grootste aantal verdachte transacties: 12.364 of 61,8%.

Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om bankgegevens te bewaren en interne procedures op te zetten om verdachte transacties makkelijker te detecteren.

De Belgische antiwitwaswetgeving zal de komende jaren door verschillende internationale instellingen doorgelicht worden. De komende twee jaar evalueert de Financiële Actiegroep (FAG) hoe België zijn antiwitwasaanbevelingen in praktijk heeft omgezet. Daarna zal de Europese Unie een nieuwe antiwitwasrichtlijn goedkeuren om het fenomeen verder in te dijken. De nieuwe richtlijn zal zich vooral toespitsen op de waakzaamheid van financiële instellingen, het onderzoek naar de werkelijke begunstigden en de onderlinge zakenrelaties.

Belastingontwijking

In België treedt de financiële sector op als bemiddelaar tussen financiële en economische actoren, burgers en overheden. Hij staat in voor het merendeel van de financiële stromen en zorgt voor het innen van een aantal belastingen, zoals roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing.

In onze buurlanden vervullen de financiële sectoren deze rol niet en moeten ze dus ook niet optreden bij belastingontwijking. De financiële sector wil evolueren naar een systeem waarbij de inning van belastingen gebeurt via alternatieve kanalen, (bijvoorbeeld de belastingaangifte). De sector zal dan bijkomende inspanningen leveren op het vlak van informatie-uitwisseling maar operationele gelden zullen kunnen vrijgemaakt worden voor een betere financiële dienstverlening.

Financiële instellingen helpen hun klanten hun financiële stromen te optimaliseren, zodat deze kunnen genieten van een gunstige fiscaliteit. Er blijft echter een duidelijk verschil tussen fiscale optimalisatie en fiscale fraude.

Veilig internetbankieren

De financiële sector maakt echter niet enkel werk van het voorkomen en bestrijden van witwaspraktijken, hij zet zich bijvoorbeeld ook in om fraude via internetbankieren aan te pakken.

De financiële instanties werken al jaren intensief samen met de Nationale Bank van België (NBB) en de Federal Computer Crime Unit (FCCU van de Federale Politie) aan alle aspecten van veilig internetbankieren. Binnen Febelfin vergaderen specifieke werkgroepen regelmatig over internetbankieren en kaartbetalingen.

Ook bij het opsporen en vervolgen van geldezels ( tussenpersonen voor criminele organisaties die frauduleus verkregen geld doorsluizen) werken de financiële instellingen nauw samen met de bevoegde instanties. Zij dienen klacht in tegen geldezels zodat die strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Hierdoor kunnen geldezels moeilijker een lening of andere dienst krijgen bij hun bank.

www.safeinternetbanking.be maakt de consument bewust van de gevaren van nonchalant surfgedrag tijdens het internetbankieren. Hier kan je meer lezen over de veiligheidsmechanismen van de banken en de meest voorkomende fraudetechnieken. Daarnaast kan je er ook veiligheidstips en recente statistieken raadplegen.

Dave campagne

Om mensen aan te zetten tot waakzaamheid bij het online doorgeven van persoonlijke informatie, heeft Safeinternetbanking.be een ludieke campagne opgezet. In het filmpje draait alles om Dave, een medium met ‘paranormale’ gaven. Toevallige voorbijgangers werden uitgenodigd voor een gratis, persoonlijke mind-reading. Dave kon foutloos vertellen hoe de kinderen heten, hoeveel het huis heeft gekost, hoeveel geld er op de bankrekening staat, hoeveel er vorige maand is uitgegeven aan kleding, wat het rekeningnummer is, enz. Hoe ons medium dit allemaal weet? Achter Dave zitten enkele hackers verstopt die hem alle informatie in het oor fluisteren die de voorbijgangers zelf, bewust en onbewust, op publieke websites hebben achtergelaten.

Het filmpje werd een internationaal succes. Het werd meer dan 6 miljoen keer bekeken op YouTube en groeide uit tot een van de meest gedeelde virale campagnes aller tijden.

Bekijk het filmje op YouTube