Zijn banken selectief in wat en wie ze financieren?

Bij elke financiële instelling is er een duidelijk beleid over welke producten aan welke klanten verkocht mogen worden. Aanvragen van controversiële sectoren worden niet op dezelfde wijze afgehandeld als die van onbesproken ondernemingen.

Verschillende financiële instellingen werken met een ‘limiterend’ kredietbeleid, d.w.z. dat er bijkomende CSR-criteria worden gebruikt om kredietdossiers te beoordelen van bedrijven uit volgende sectoren:

  • producenten van biologische wapens, antipersoonsmijnen, clusterbommen of wapens met verarmd uranium
  • wapenhandel
  • palmoliebedrijven
  • nucleaire bedrijven
  • steenkoolindustrie
  • elektriciteitsindustrie
  • enz.

Sectoren of ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen worden gepromoot. Zo ondersteunen de instellingen bijvoorbeeld projecten die de productie van hernieuwbare energie bevorderen of worden groene leningen tegen voordeliger tarieven of voorwaarden in de markt gezet.

Internationaal

Op internationaal niveau bestaan diverse vrijwillige initiatieven zoals de United Nations Global Compact of het UNEP (United Nations Environment Programme) Financial Initiative.

Deze twee beleidsinitiatieven van de Verenigde Naties om maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen te bevorderen, stipuleren onder meer richtlijnen over de financiering van bepaalde controversiële sectoren.

De helft van de bevraagde instellingen heeft één of meerdere van deze CSR-initiatieven effectief ondertekend. Vooral voor kleinere instellingen is het niet gemakkelijk om alle administratieve verplichtingen die hiermee gepaard gaan, na te komen. Dit betekent echter niet dat ze geen CSR-principes volgen.