2. Algemene bepalingen

2.1 Principes

  • Duurzame financiële producten houden in hun opbouw, bovenop de gebruikelijke financiële criteria, op een structurele en systematische wijze rekening met de drie dimensies van duurzaamheid: milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur.
    • De drie dimensies van duurzaamheid worden steeds allemaal in rekening gebracht, zelfs bij producten die op één aspect zijn gericht.
  • Duurzame producten houden in hun financiering rekening met de weerslag op lange termijn en met de belangen van de stakeholders, en hebben winstmaximalisatie op korte termijn niet als hun enige doelstelling.
  • Het naleven van wettelijke verplichtingen alleen is nooit voldoende om als een duurzaam product te worden beschouwd.