3. Controversiële activiteiten

3.1 Beleid

 • De aanbieder van duurzame producten dient een uitgeschreven beleid te hebben betreffende de (indirecte) financiering van controversiële activiteiten.
  • Onder ‘controversiële activiteiten’ worden o.m. verstaan, activiteiten aangaande: kernenergie, wapens, tabak, alcohol, pornografie, gokken, testen op dieren, bont, ggo’s (genetisch gemodificeerde organismen), stoffen schadelijk voor het milieu, land grabbing, palmolie, onderdrukkende regimes/landen, etc.
  • Deze lijst is niet volledig en kan evolueren in de tijd.
 • Dit beleid betreffende de financiering van controversiële activiteiten wordt gepubliceerd.
 • Indien bepaalde controversiële activiteiten worden gefinancierd via duurzame producten, wordt dit duidelijk toegelicht.

3.2 Praktische richtlijnen

 • Doorgaans gelden de inkomsten uit controversiële activiteiten als belangrijkste indicator bij de beoordeling van de mate waarin een onderneming bij dergelijke activiteiten is betrokken. Probeer de drempel voor het al dan niet aanvaarden van een onderneming zo laag mogelijk te houden.
 • Kijk verder dan de rechtstreekse betrokkenheid en probeer zoveel mogelijk onrechtstreekse betrokkenheid op het spoor te komen en sluit die ondernemingen uit, indien nodig.
  • Er moet rekening worden gehouden met het (al dan niet) bestaan van een uitgeschreven beleid om te zien hoe een onderneming staat tegenover mogelijke controversiële activiteiten.
 • Maak gebruik van de door de onderneming verstrekte informatie en van externe informatie (onder meer opzoekingscentra, NGO’s ...) om na te gaan of de onderneming al dan niet betrokken is bij controversiële activiteiten/actief is in controversiële landen.
 • Hou ondernemingen in het oog die zich wellicht schuldig kunnen maken aan niet-naleving van de normen omdat ze in een bepaald land zijn gevestigd. Probeer voor elk land een specifiek beleid betreffende controversiële activiteiten vast te leggen.