5.2 Audit en Controle

 • Aanbieders van duurzame producten dienen een uitgewerkt en duidelijk omschreven systeem voor kwaliteitsmanagement te hebben, en dit voor de gehele productketen (‘supply chain’).
  • Screening gebeurt op een onafhankelijke en gespecialiseerde manier.
  • Sterke aanbeveling tot aanstelling van een onafhankelijk, extern en gespecialiseerd adviesorgaan. Dat orgaan moet van advies dienen betreffende de gebruikte methodes en het beleid betreffende controversiële dossiers tegen het licht houden. Het orgaan moet tussenbeide kunnen komen en toezicht kunnen houden op de uitwerking van ESG-factoren. Ook wordt aanbevolen de mening van experts te vragen betreffende ESG-aangelegenheden.
  • Sterke aanbeveling tot regelmatige audit van het gehele beleid betreffende duurzame producten door een revisor. Bij voorkeur gebeurt dit door een revisor gespecialiseerd in SRI-zaken.
  • Aanbeveling tot het gebruik van onderzoeksinstellingen die voldoen aan CSRR-QS (Corporate Sustainability and Responsibility Research – Quality Standard)
  • Aanbeveling tot regelmatige audit van de interne procedures en de regels voor beoordeling.
 • De beschrijving van het systeem voor kwaliteitsmanagement en de resultaten van de regelmatige audit worden gepubliceerd op de website van de aanbieder.