5.3 Rapportering

  • In de periodieke rapportering van deze producten dient de nodige aandacht besteed te worden aan de concrete invulling van duurzaamheid. De klant moet daaruit kunnen opmaken wat er gedurende de verslagperiode op het vlak van duurzaamheid is gebeurd, onder meer welke wijzigingen er eventueel hebben plaatsgehad op het gebied van de dekkende duurzame activa.
  • Deze rapportering wordt gepubliceerd op de website van de aanbieder.
  • Er wordt aanbevolen om in de gebruikelijke rapportering aan bestaande klanten eveneens het duurzaamheidsaspect en de evolutie ervan te vermelden.