Hoe stimuleert de financiële sector de Belgische export?

De financiering van de exportactiviteiten van Belgische KMO’s is een belangrijk onderdeel van de zakenbankactiviteiten van Belgische financiële instellingen.Mede dankzij de vlotte manier waarop financiële instellingen ondernemingen financieren, is de Belgische export fors gestegen in 2011. In de toekomst zal de financiële sector evenwel blijvende aandacht moeten hebben voor de nieuwe internationale regels en de mate waarin zij impact kunnen hebben op de exportfinanciering.

De Belgische economie leeft sterk van de export. Volgens cijfers van het Agentschap Buitenlandse Handel, een federale overheidsdienst, werd er in 2011 voor 343,4 miljard EUR vanuit België geëxporteerd. Dat is 10% meer dan in 2010, wat aangeeft dat de Belgische uitvoer nauwelijks onder de staatsschuldencrisis van 2011 te lijden heeft gehad. De Belgische buitenlandse handel deed het in 2011 zelfs beter dan voor de bankencrisis van 2008.

Dat is zeker voor een deel te danken aan de vlotte manier waarop financiële instellingen ook tijdens de crisis ondernemingen bleven financieren. Het volume aan uitstaande kredieten aan bedrijven is sinds de crisis van 2008 met 19,8% gestegen van 97,1 naar 116,2 miljard EUR. De financiering van de exportactiviteiten van Belgische KMO’s is daarom ook een belangrijk onderdeel van de zakenbankactiviteiten van Belgische financiële instellingen.

Zakenbankieren heeft in België weinig te maken met het zogenaamde speculeren dat zo wordt verguisd. Belgische zakenbanken zoeken geld bij elkaar voor grote projecten, brengen bedrijven naar de beurs of adviseren ondernemingen over hoe ze zich optimaal kunnen financieren. De financiering van exportactiviteiten hoort daar uiteraard ook bij. De zogenaamd speculatieve activiteiten die een belangrijk deel van de activiteit van Amerikaanse zakenbanken uitmaken, komen in België amper nog voor.

Regulering

Maar zelfs het traditionele zakenbankieren van de Belgische banken dreigt onder druk te komen. In het kader van de omzetting van Basel III stelt de Europese Commissie voor dat banken meer kapitaal moeten reserveren voor hun handelsfinanciering. Deze hogere risicodekking zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de exportkredieten duurder zullen worden. Tijdens de Ecofin-vergadering van 2 mei 2012 kon minister van Financiën Steven Vanackere wel bekomen dat er wellicht een soepeler risicoweging komt voor exportkredieten. Op die manier kunnen internationaal gerichte ondernemingen blijven genieten van een exportfinanciering die betaalbaar blijft. Samen met minister van Financiën Steven Vanackere en Vlaams minister-president Kris Peeters werkt de sector volop initiatieven uit om dat te kunnen garanderen.

Ondersteunende initiatieven

Ook het Platform Financiering van Ondernemingen, het dialoogplatform van de financiële sector dat het vertrouwen van ondernemers in de sector wil versterken, vertrekt vanuit het principe dat exportfinanciering nodig is om ons welvaartspeil te behouden. Het Platform onderzoekt hoe financiering van export gefaciliteerd kan worden en welke regelgeving een bedreiging kan vormen. Zeker met de nieuwe internationale bankenregels is dit een belangrijk aandachtspunt.